Menu Close

Metinė veiklos programa

2023 m. veiklos ataskaita

2023 m. l.d. MASTIS direktorės VEIKLOS ATASKAITA_PDF

2023 m. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita

2023 m MASTIS veiklos planas

2022 m. veiklos ataskaita

Už 2022 m. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2022 metų VEIKLOS PLANAS

2021 m. Mastis vadovo ataskaita

2021 m. veiklos ataskaita

Patv. MASTIS 2021 m. veiklos planas

2020 m. l.d. MASTIS vadovo veiklos ataskaita

2020 -2022 m. korupcijos prevencijos programa

 2020 m. veiklos programa

2019 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

2018 m. lopšelio – darželio ,,Mastis“ direktorės metinės veiklos užduotys

2018 metų veiklos programa

Korupcijos prevencijos programa

MASTIS Tarybos patv. 2017 metų veiklos programa

Telšių l.d. MASTIS veiklos programa 2016 m.
Telšių l.d. MASTIS logopedo veiklos planas 2016 m.
Telšių l.d. MASTIS sveikatos priežiūros specialisto 2016 m. veiklos planas

2015-2016-m.m. veiklos programa

2014-2015 m.m. veiklos programa

2013-2014 m.m.veiklos programa

2013-2014 m.m.

Metinės veiklos tikslai

Užtikrinti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas formuojant vertybines etnokultūros, sveikos ir saugios gyvensenos, meninės raiškos nuostatas.

Metinės veiklos uždaviniai

  • Sistemingai organizuoti judrią vaikų veiklą, ugdant taisyklingą laikyseną, vykdant plokščiapėdystės profilaktiką.
  • Ugdyti tautos kultūros pažinimo pradmenis kasdieninėje veikloje panaudojant smulkiąją tautosaką, folklorą, liaudies žaidimus.
  • Taikyti vaidybinius elementus vaikų ugdomojoje veikloje, žaidimuose.
Skip to content