Menu Close

Mokesčio tvarka

2023-01-26 Nr. T1-4 SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-360 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-05-28 Nr. T1-163 SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-360 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-09-26 Nr. T1-337 Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-360, ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017 m. DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-360 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO
2015-12-28 Nr. T1-360 Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015-12-28 Nr. T1-360 sprendimas ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2014m.  DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMO
2014m.  Mokestis už vaikų išlaikymą eurais ir litais
2013 Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 -12-21 sprendimas Nr.T1-422 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.Del uzmokescio nustatymo ikimokyklinėse
2013 Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
 2013 Mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas
2010-01-21 Sprendimas DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo
2011-03-24 Sprendimas DĖL Telšių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimu 9.1, 9.3, 10.5, 11, 13.7 PUNKTŲ PAKEITIMO
Skip to content