Menu Close

2023 m. Telšių lopšelio-darželio ,,Mastis” direktoriaus veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 16 ir 17 punktais,

Telšių lopšelio – darželio „Mastis“ direktorė teikia 2023 metų veiklos ataskaitą bendruomenei.

Įstaigos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai.

 

Nuoroda: https://www.mastistelsiai.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/

Skip to content