Menu Close

Finansinės ataskaitos ir biudžeto suvestinė

Už 2024 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Už 2024 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Už 2023 m. 2023.01.01/2023.12.31 Finansinės ataskaitos 
Už 2023 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos rinkiniai
Už  2023 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos rinkiniai
Už 2023 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Už 2023 m. II ketv. vykdymo biudžeto ataskaitos rinkiniai
Už 2023 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Už 2023 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Už 2023 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Už 2022 m. 2022.01.01-2022.12.31 Finansinės ataskaitos
Už 2022 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Už 2022 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Už 2022 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Už 2022 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Už 2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Už 2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2021 m. 2021.01.01/2021.12.31 Finansinės ataskaitos 
Už 2021 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2021 m. III ketv. Finansinių  ataskaitaitų rinkinys
Už 2021 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2021 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys 
Už 2021 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2021 m. I ketv. Finansinių ataskaitų  rinkinys
Už 2021 m. I ketv Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2020 m. 2020.01.01/2020.12.31 Finansinės ataskaitos
Už 2020 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2020 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2020 m. III ketv. Tarpinės finansinės ataskaitos
Už 2020 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2020 m. II ketv. Tarpinės finansinės ataskaitos
Už 2020 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2020 m. I ketv. Tarpinės finansinės ataskaitos
Už 2019 m. IV ketv. Tarpinės finansinės ataskaitos
Už 2019 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2019 m. III ketv. Tarpinės finansinės ataskaitos
Už 2019 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2019 m. II ketv. Tarpinės finansinės ataskaitos
Už 2019 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2019 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitos
Už 2019 m. 2019-03-31 Tarpinės finansinės ataskaitos
Už 2018 m. Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-12-31
Už 2018 m. 2018 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2018 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2018 m. II ketv. tarpinis finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2018 m. I ketv. tarpinis finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2017 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-12-31
Už 2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2017 m.  III ketv. tarpinis finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2017 m. II ketv tarpinis finansų aiškinamasis raštas
Už 2017 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas FAMast
Už 2016 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2016 m. IVketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamais raštas
Už 2016 m.
III ketv.
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2016 m.
III ketv.
Tarpinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2016 m.
II ketv.
2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2016 m.
II ketv.
2016 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2016 m.
I ketv.
2016 m. kovo 31 d. Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2016 m.
I ketv.
I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas FAMast
Už 2015 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2015 m. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2015 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2015 m. Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
 Už 2015 m.  II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2015 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2015 m. Biudžeto vykdymo ataskaitų už 2015 I ketv. aiškinamasis raštas
Už 2014 m.  Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas už 2014 metus
Už 2014 m.  Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014-12-31
Už 2014 m  Metinė biudžetinių įstaigų sąmatos vykdymo ataskaita
Už 2014 m. Bruto VDU ataskaita Mastis IV ketvirtis
Už 2014 m.  Finansinių ataskaitų III ketv. aiškinamasis raštas
Už 2014 m.   Biudžeto vykdymo III ketv. ataskaitų aiškinamasis raštas
Už 2014 m.  Finansinių ataskaitų 2014 m. II ketv. aiškinamasis raštas
Už 2014 m.  Biudžeto vykdymo 2014 m. II ketv. ataskaita
Už 2014 m.  Finansinių ataskaitų 2014 m. I ketv. aiškinamasis raštas
Už 2014 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. I ketv. ataskaita
Už 2013 m.  Metinė biudžetinių išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Už 2013 m. Metinė finansinių ataskaitų rinkinys
2013 metai  2013m. III ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2013 metai 2013 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2013 metai  2013 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2013 metai  2013 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2013 metai  2013 m. I ketvečio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2013 metai  Ataskaita 2013 I ketv
2012 metai Ataskaita 2012m. gruodžio 31 d.
2012 metai Ataskaitų rinkinys 2012 metų III ketv.
2012 metai Ataskaitų rinkinys 2012 metų
2011 metai Ataskaitų rinkinys 2011 metų
2012 II Ketv. Finansinių ataskaito rinkinys 2012 II Ketvirt.
2012.01.16 Biudžeto išlaidos samatos
Skip to content