Menu Close

Korupcijos prevencija

2023 -2025 Telšių lopšelio-darželio ,,Mastis” korupcijos prevencijos programa

Įsakymas Dėl pareigybių sąrašo, kuriant korupcijai atsparią aplinką tvirtinimo

Įsakymas ,,Dėl atsakingo asmens skyrimo už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą”

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:
Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai
el. p. korupcija@mastistelsiai.lt

žodžiu, kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis Telšių lopšelyje-darželyje „Mastis“
tel. Nr. (8 444) 60 216
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo – Aušra Stasiulienė

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė: Parsisiųsti PDF formatu

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma:  Parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

Skip to content