Menu Close

DĖL VADOVO METINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-26) 13 ir 16 straipsniais ,

teikiu susipažinti Telšių l. d. „Mastis“ švietimo bendruomenei ir Mokyklos tarybai 2022 metų veiklos ataskaitą.

Bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus Mokyklos tarybai (17 straipsnis).

Direktorė Danutė Popovič

MASTIS-vadovo-VEIKLOS-ATASKAITA-uz-2022-m.pdf (mastistelsiai.lt)

 

 

Skip to content