Menu Close

Penkiametis telšiškis pelnė 1 vietą respublikiniame konkurse

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ yra pasirinkęs etnokultūros kryptį. Mūsų teikiamo ugdymo sudėtinė dalis– skatinti vaikus pažinti ir puoselėti Žemaitijos regiono tradicinę kultūrą, papročius, etninio paveldo unikalumą. Jau treti metai mūsų ugdytiniai dalyvauja respublikiniame kūrybiniame  etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Konkursu siekiama puoselėti gimtąją kalbą, etninę kultūrą, prisidėti prie tautine savimone pagrįstos istorinės atminties formavimo. Konkurso objektas – senieji etnografiniai buities ir gyvensenos daiktai bei tautodailės kūriniai. Tikslas – skatinti vaikų ir mokinių, jų šeimos narių, pedagogų iniciatyvumą, kūrybiškumą puoselėjant etninės kultūros vertybes, siekiant pažinti, rinkti ir saugoti senuosius etnografinius buities ir gyvensenos daiktus bei tautodailės kūrinius, atskleidžiant jų prasmę bei reikšmę žmogui, šeimai, bendruomenei ir tautinėms tradicijoms.

Kovo 7 dieną Kauno tautinės kultūros centro virtualioje aplinkoje vyko respublikinio kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurso Jei prakalbėtų, daug pasakytų-2023“ baigiamasis renginys. Konkurse dalyvavo 148 vaikai iš 39  ugdymo įstaigų, dvidešimt dviejų Lietuvos miestų ir rajonų.

Konkurso darbų vertinimo komisija atkreipė dėmesį į pristatomo objekto istorinę, etnografinę vertę ir šio daikto kūrybinio pristatymo originalumą, vaizdingumą, informatyvumą, išraiškingą susiejimą su tautosaka ir žodine kūryba, įtikinamai atskleistą to daikto reikšmę šeimos ar bendruomenės tradicijose, papročiuose, kasdienybėje.

Šiemet „Mastį“ atstovavo Ignas Jasukynas (5 m.), kuris žemaitiškai pristatė „Arklio spyną“. Ugdytinį ruošė ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė Rubavičienė. Mokytoja pasižymi nepaprastu talentu žemaitiškai prakalbinti vaikus, išgirsti gimtosios kalbos skambesį, įkvėpti jiems drąsos ir pasitikėjimo. Komisija puikiai vertino Igno pasirodymą ir skyrė jam I vietą ikimokyklinio ugdymo grupėje.

Nuo vasario 21 – kovo 1 d. Kauno tautinės kultūros centro internetinėje svetainėje vyko ir publikos viešas balsavimas. Publikos prizas pagal viešąjį balsavimą taip pat atiteko Ignui Jasukynui.  Labai ačiū visiems taip aktyviai  palaikiusiems ir balsavusiems !

Danutė Popovič, Telšių l. d. „Mastis“ direktorė

❤️

Skip to content