Menu Close

Telšių lopšelis – darželis “Mastis” skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo (-os) 0,83 etato pareigoms užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Darbo krūvis: 0,83 etato, 29,88 val. per savaitę.
Darbo pradžia nuo 2023-09-01.
Pareiginės algos koeficientas nuo 8,11 iki 10,12 priklausomai nuo turimo pedagoginio stažo (patirties) ir kvalifikacinės kategorijos pagal DAĮ 5 priedo 12 straipsnį.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, yra įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją ir gali ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  1.2. būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
  1.3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus vaikais bei tėvais;
  1.4. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
  Asmuo siekiantis dirbti mokytoju (toliau-pretendentas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
  1.5.Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
  1.5.1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje Telšių lopšelio-darželio ,,Mastis” direktoriaus vardu;
  1.5.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  1.5.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  1.5.4. Gyvenimo aprašymą (CV),
  1.5.5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1,2,3 dalyse apibrėžtus reikalavimus.
  1.5.6. Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Prašymus leisti dalyvauti atrankoje gali teikti ir:
1.5.7. Studentas, galintis pretenduoti gauti tikslinę išmoką pagal Paramos skyrimo prioritetines specializacijas studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Paramos skyrimo studentams tvarkos aprašas) (toliau – studentas), ir:
1.5.7. studijuojantis pagal pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir pagal pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programą, greta studijuojantis pedagogikos studijų modulį, vietoj Aprašo 1.5.3 ir 1.5.5.papunkčiuose nurodytų dokumentų privalo pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos, kurioje turi būti nurodyta studijų kryptis, studijų pakopa, kursas ir pedagoginių studijų būdas (lygiagretusis ar gretutinis);
1.5.8.studijuojantis pagal pedagoginių profesinių studijų programą, vietoj Aprašo 1.5.5. papunktyje nurodyto dokumento privalo pateikti aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo studijuoja pagal pedagoginių profesinių studijų programą.
1.6. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
1.7. Dokumentų priėmimo pradžia 2023 m. rugpjūčio 7 d., pabaiga 2023 m. rugpjūčio 21 d. 16.00 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
1.8. Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „ Mastis“, Simono Daukanto g. 35, LT-87104 Telšiai arba siunčiant  el. paštu: info@mastistelsiai.lt,
tel. 8 (444)60216.
1.9.Dokumentų originalus pretendentas pateikia atrankos dieną ir sutikrinti jie grąžinami pretendentui.
1.10. Atrankos būdas – pokalbis.

Direktorė Danutė Popovič, tel. 8 (444) 60216.

 

Skip to content