Menu Close

Telšių lopšelis – darželis „Mastis“ skelbia atranką darbininko (-ės) pareigoms 1 etatui užimti

Pareigybės pavadinimas: darbininkas.
Darbo krūvis: 1 etatas (8 val. per dieną, 40 darbo val. per savaitę)
Darbo pradžia: nuo 2023-01-25.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota (su išbandymo laikotarpiu).
Darbo užmokestis: 840,0 Eur (MMA pagal LR Vyriausybės patvirtintą dydį).

  1. Reikalavimai:

1.1. Darbininkas yra nekvalifikuotas darbuotojas.
1.2.Pareigybės lygis – D.
1.3.D lygio darbininkui netaikomi išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
Gali dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinę, darbo vietoje, priešgaisrinę, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.

2.Pareigybės paskirtis – atlikti įvairius remonto, pastato priežiūros, inventoriaus ir aplinkos tvarkymo bei kitus nurodytus darbus.

2.1. remontuoti vidaus ir lauko inventorių, keisti spynas, atlikti nesudėtingus statybos remonto darbus lauke ir viduje, remontuoti vaikų baldus;
2.2. atliekant darbus, pirmiausia kreipti dėmesį į tai, kad pašalinti vaikų gyvybei ir saugai gręsiančius gedimus, lūžimus.
2.3. prižiūrėti pastato būklę, paruošti patalpas naujiems mokslo metams, atlikti lopšelio-darželio patalpų einamąjį remontą.
2.4. kabinti dekoracijas, kūrinius ekspozicijai ir pan.
2.5. kiemsargio nedarbingumo, atostogų laikotarpiu atlikti kiemsargio funkcijas.

  1. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
  • Prašymą dalyvauti atrankoje Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktoriaus vardu;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Gyvenimo aprašymą (CV);
  • Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

 

  1. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu.
  2. 5. Dokumentų priėmimo pradžia 2023 m. sausio 3 d., pabaiga 2023 m. sausio 16 d. 16.00 val. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Pretendentai bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.
  3. Dokumentai pateikiami adresu:  Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai. El.paštas: info@mastistelsiai.lt, tel. 8 (444) 60216.

7.Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

  1.  Atrankos būdas – pokalbis.

 

Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.

Skip to content