Menu Close

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriems klausimams pareigybei užimti

Telšių lopšelis –darželis ,Mastis“ paskelbė konkursą 1 etato direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems klausimams pareigybei užimti.

Daugiau informacijos ir dokumentus galima teikti iki 2022-01-18 el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Atlyginimo koeficientas 8-8,2/bazinis dydis 181 Eur.

Reikalavimai:
-išsilavinimas: aukštasis universitetinis (bakalauro) arba aukštasis koleginis (profesinio bakalauro) ar jiems prilygintas. Mokymo/studijų programa: nenurodyta/pageidautina vadybos krypties.

Sugebėjimai:
-raštvedybos žinios, dokumentų ir viešųjų pirkimų vykdymo išmanymas, darbo kompiuteriu įgūdžiai, darbų saugos instrukcijų žinojimas, planų rengimas, pageidautina turėti vairuotojo pažymėjimą.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams vykdo šias funkcijas:
-organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus, vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninę priežiūrą ir tvarko dokumentus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
Konkurso atranka: pokalbis (testas) žodžiu.

Atrankos data bus paskelbta vataras.lt sistemoje.https://www.vataras.lt/vtis/VVP/Konkursas/1/1/Details/76091?mode=View

Skip to content